Wat wij doen

De Stichting Wetenschappelijk Instituut Statera is het wetenschappelijk instituut gelieerd aan Politieke Beweging DENK. De naam ‘Statera’ is het Latijnse woord voor balans. De naam van het wetenschappelijk instituut sluit dan ook aan op de visie van Politieke Beweging DENK, namelijk dat er weer balans in de politiek gebracht dient te worden.

Eén van de manieren waarop dit gedaan kan worden, is door politiek-wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Hiermee kunnen actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken vanuit een ander perspectief worden bekeken dan door de gevestigde politieke partijen wordt gedaan, bijvoorbeeld het integratievraagstuk. Hiermee kan Politieke Beweging DENK vervolgens het (maatschappelijke) debat beïnvloeden en de politiek scherp houden. Statera verricht dit onderzoek onafhankelijk en geeft (ongevraagd) advies aan de Politieke Beweging DENK.

Een andere functie die Statera uitvoert, is het organiseren van DENK-tanks, waarin leden en niet-leden hun expertise over onderwerpen met het wetenschappelijk instituut en Politieke beweging DENK kunnen delen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, veiligheid, zorg of economie. Hiermee kunnen mensen die zich betrokken voelen, op een laagdrempelige wijze hun inzichten delen met de politiek.

Statera verwelkomt iedereen die graag zou willen bijdragen aan het instituut. Dus heeft u bepaalde expertise, waarvan u vindt dat er in de politiek iets mee gedaan moet worden? Wilt u uw steentje bijdragen aan Statera, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een DENK-tank? Of heeft u wetenschappelijke kennis of ervaring die u graag wil inzetten voor Statera? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Onderzoek

Eén van de manieren om weer balans in de politiek te krijgen is, door het uitvoeren van politiek-wetenschappelijk onderzoek.  Hiermee kunnen actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken vanuit een ander perspectief worden bekeken dan door de gevestigde politieke partijen wordt gedaan. Hiermee kan Politieke Beweging DENK vervolgens het (maatschappelijke) debat beïnvloeden en de politiek scherp houden. Statera verricht dit onderzoek onafhankelijk en geeft (ongevraagd) advies aan de Politieke Beweging DENK.

Publieke opinie

Het Statera-panel is een zelfstandig panel opgericht door Statera. De deelnemers van het Statera-panel worden regelmatig benaderd om hun ervaring en mening te delen met betrekking tot verschillende maatschappelijke onderwerpen. Het Statera-panel wordt grotendeels vertegenwoordigd door groepen burgers die doorgaans worden gekenmerkt als moeilijk bereikbaar. Dit zet het geluid van het Statera-panel kracht bij. Statera zoekt met dit panel het ontbrekende geluid in het maatschappelijke debat op en vertaalt dit naar concrete en bruikbare gegevens.

Enquête

Ongetwijfeld is het internet één van de grootste middelen om mensen te bereiken. Wij maken dankbaar gebruik van het internet voor het uitzetten van onze onderzoeken. Dit doen wij door middel van het gebruik van online enquêtes. Deze kunnen wij onder aandacht brengen en uitzetten onder een breed doelgroep passend bij het onderzoek, maar we kunnen ook gebruik maken van ons bestaande Statera-panel waarmee wij veel digitaal contact hebben.