Wat doet STATERA?

Onderzoek

Eén van de manieren om weer balans in de politiek te krijgen is, door het uitvoeren van politiek-wetenschappelijk onderzoek.  Hiermee kunnen actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken vanuit een ander perspectief worden bekeken dan door de gevestigde politieke partijen wordt gedaan. Hiermee kan Politieke Beweging DENK vervolgens het (maatschappelijke) debat beïnvloeden en de politiek scherp houden. Statera verricht dit onderzoek onafhankelijk en geeft (ongevraagd) advies aan de Politieke Beweging DENK.

Publieke opinie

Het Statera-panel is een zelfstandig panel opgericht door Statera. De deelnemers van het Statera-panel worden regelmatig benaderd om hun ervaring en mening te delen met betrekking tot verschillende maatschappelijke onderwerpen. Het Statera-panel wordt grotendeels vertegenwoordigd door groepen burgers die doorgaans worden gekenmerkt als moeilijk bereikbaar. Dit zet het geluid van het Statera-panel kracht bij. Statera zoekt met dit panel het ontbrekende geluid in het maatschappelijke debat op en vertaalt dit naar concrete en bruikbare gegevens.

Enquête

Ongetwijfeld is het internet één van de grootste middelen om mensen te bereiken. Wij maken dankbaar gebruik van het internet voor het uitzetten van onze onderzoeken. Dit doen wij door middel van het gebruik van online enquêtes. Deze kunnen wij onder aandacht brengen en uitzetten onder een breed doelgroep passend bij het onderzoek, maar we kunnen ook gebruik maken van ons bestaande Statera-panel waarmee wij veel digitaal contact hebben.

Wij zijn in staat om mensen te bereiken die vanuit maatschappelijke betrokkenheid en politieke interesse vaak als ‘moeilijk bereikbaar’ zijn gecategoriseerd. Statera zet zich in voor onderzoek naar actuele onderwerpen waarin deze moeilijk bereikbare doelgroepen ook met recht gehoord worden. Het doel van Statera is de inwoners van Nederland bereiken en op verschillende manieren actief betrekken voor Nederland actuele en relevante thema’s.

Onze mensen

Foto: Gökhan Çoban, directeur Wetenschappelijk Insituut STATERA

Heeft u een vraag aan Statera, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de directeur: Gökhan Çoban via [email protected]

Volg de laatste ontwikkelingen.

Abboneer de nieuwsbrief.

Wij willen de oren zijn van de samenleving.

Geef jouw mening nu!