Onderzoek

Onderzoeksmethoden

Statera maakt gebruik van verschillende vormen onderzoeksmethoden. Het type onderzoeksmethode is afhankelijk van het onderzoek. Wij kunnen een verdiepingsslag maken via verschillende kanalen. Onderzoek dat wij uitvoeren kan zowel online, telefonisch, schriftelijk als in persoonlijk contact worden afgenomen. De onderzoeksmethoden zijn als volgt onder te verdelen:

Online

Ongetwijfeld is het internet één van de grootste middelen om mensen te bereiken. Wij maken dankbaar gebruik van het internet voor het uitzetten van onze onderzoeken. Dit doen wij door middel van het gebruik van online enquêtes. Deze kunnen wij onder aandacht brengen en uitzetten onder een breed doelgroep passend bij het onderzoek, maar we kunnen ook gebruik maken van ons bestaande Statera-panel waarmee wij veel digitaal contact hebben.

Schriftelijk en/of telefonisch

Een gedeelte van een onderzoek schriftelijk of telefonisch uitvoeren kan een goede uitkomst bieden voor doelgroepen die digitaal minder goed bereikbaar zijn. Bij schriftelijke en telefonische vormen van onderzoek zal het veelal gaan om afname van enquêtes, bij uitzondering kunnen deze vormen ook ingezet worden voor de afname van (diepte-) interviews.

Persoonlijk contact

Het Wetenschappelijk Instituut Statera neemt ook onderzoek af waarbij gebruikt wordt gemaakt van persoonlijk contact. Deze vorm kan zowel voor de afname van enquêtes worden ingezet als voor de afname van (diepte-)interviews. Deze manier van onderzoek biedt de mogelijkheid de diepgang op te zoeken waar nodig is.

Experimenteren

Een bijzondere manier van onderzoeken blijft het experimenteren. In het geval van specifieke onderzoeksvragen die om een experiment vragen, zet Statera ook deze vorm van onderzoek in. Bij het gebruik van deze onderzoeksmethode wordt het gedrag van de deelnemers bestudeerd en gebruikt om antwoord te geven op de onderzoeksvraag.