Visie & missie

Visie

Wij bij Statera geloven in de kracht van diversiteit. Iedereen in Nederland heeft een stem en die stem mag gehoord worden. Diversiteit gaat hand en hand met inclusie en alleen op deze manier wordt de balans in de politiek herstelt. Diverse groepen Nederlandse burgers zijn ondervertegenwoordigd binnen onderzoeksdoelgroepen. Statera zoekt de stem van deze groepen op en geeft hen een plek. Zo zien wij vanuit verschillende invalshoeken wat er speelt in onze samenleving.

Missie 

Statera heeft het doel om vernieuwende en krachtige bijdragen te leveren aan de wetenschap in Nederland. Wij zijn in staat om mensen te bereiken die vanuit maatschappelijke betrokkenheid en politieke interesse vaak als ‘moeilijk bereikbaar’ zijn gecategoriseerd. Statera zet zich in voor onderzoek naar actuele onderwerpen waarin deze moeilijk bereikbare doelgroepen ook met recht gehoord worden. Het doel van Statera is de inwoners van Nederland bereiken en op verschillende manieren actief betrekken bij wetenschappelijk onderzoek en intellectuele bijdragen.