Vacature: Bestuurslid

STATERA

De Stichting Wetenschappelijk Instituut Statera (Statera) is opgericht op 26 oktober 2015 en is gevestigd te Rotterdam. Statera is het wetenschappelijk instituut van Politieke beweging DENK (DENK) en is sinds 30 oktober 2015 als neveninstituut aan DENK verbonden.

De naam van het wetenschappelijk instituut, Statera, is het Latijns woord voor balans. Dit is gestoeld op de overtuiging dat het geluid van bepaalde groepen in Nederland niet gehoord wordt in de politiek en in de wetenschap en dat daarom het politieke en wetenschappelijke discours hierdoor in balans gebracht dienen te worden. Hiermee sluit de naam van Statera aan bij de ideologische doelstelling van DENK, namelijk het behartigen van de belangen van collectief Nederland.

Het kerndoel van Statera is het verrichten van politiek wetenschappelijke activiteiten voor DENK. Dit doet zij door het analyseren, verklaren en beoordelen van actuele en historische wetenschappelijk, sociaal of politiek relevante vraagstukken. Hiermee levert Statera een bijdrage aan de (verdere) uitbouw van de ideologische grondslag van DENK.

Wat zoeken wij

Het profiel van een lid van het bestuur van Statera bevat tenminste de volgende elementen:

 • affiniteit met de doelstelling van Statera;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • beschikking over een relevant netwerk,
 • een juist evenwicht tussen enerzijds bestuurlijke betrokkenheid met en anderzijds afstand tot DENK;
 • het vermogen en de attitude om de Statera -organisatie met raad bij te staan en als klankbord te fungeren;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directie te toetsen;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • affiniteit met wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit publicaties en/of promotie.

Naast het hiervoor genoemde is de houding van het bestuurslid van belang. De gewenste eigenschappen, persoonlijkheid en opgedane levenservaring van een bestuurder zijn:

 • integer, verantwoordelijk en onafhankelijk;
 • ontvankelijk, aandachtig, open, luisterend, observerend;
 • doorgrondend, analytisch;
 • onbevooroordeeld, eigenwijs;
 • proactief, doortastend, kritisch;
 • communicatief sterk;
 • in staat tot zelfreflectie.

 

Daarnaast behoort tot de taken:

 1. het aansturen van de directeur van het wetenschappelijk instituut;
 2. scouting van nieuw potentieel voor het instituut;
 3. het vertegenwoordigen van het instituut naar buiten toe.

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaren en wij verwachten van kandidaten dat zij de totale zittingstermijn in functie blijven. Herbenoeming behoort tot de mogelijkheden.

De gemiddelde tijdsbesteding zal 4 uur per maand bedragen, incidenteel kan dit meer zijn. Het bestuur vergadert elk kwartaal op de locatie Rotterdam.

Wat bieden wij
Een onkostenvergoeding wordt geboden.

Reageren op deze vacature?
Stuur je motivatiebrief en cv naar bestuur@instituutstatera.nl ter attentie van mevrouw A. Hmamouch

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.